Yritys

 
Idea yrityksen perustamiseen lähti halusta tarjota parempia ja monipuolisempia palveluita Kittilän kunnan asukkaille, asuitpa sitten missä päin Kittilää tahansa. Täällä palveluntarjonta on pientä ja kotona asuvia ja apua tarvitsevia on paljon. Me haluamme tarjota apua heille. Lisäksi siivouspalveluita tarvitaan enemmän, kun niistä on kova pula, joten tarjoamme apuamme myös heille, jotka sitä tarvitsevat.

Arvomme ohjaa yritystämme  tuottamaan ja kehittämään parempia palveluita, jotta asiakkaamme olisivat onnellisia ja he tuntisivat, että heistä aidosti välitetään.

Arvomme

Ammattitaitoisuus

Ammattitaitoisuus takaa hyvän työn laadun. Hoivapalvelussa ja siivouspalvelussa työskentelee ammattitaitoisia ja työkuvansa osaavia työntekijöitä. Heille tarjotaan koulutus mahdollisuuksia tarpeen mukaan.

Kiirettömyys

Kiireettömyys  on monelle kotona asuvalle tärkeää. Käynneille varataan riittävästi ja mahdollisuus joustaa, jotta ei tarvitse kiirehtiä ja siten jää aikaa asiakkaalle, siten että hän tuntee tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi.

Luotettavuus

Luotettavuus on tärkeää asiakassuhteissa. Asiakas voi luottaa avustajaansa, aikatauluihin ja hyvään työn laatuun.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on tärkeintä ja asiakkaan hyvinvointi ja tyytyväisyys. Kaikki lähtee asiakkaiden toiveista, miksi hän haluaa palveluamme, milloin hänelle sopii  ja kuinka paljon tarvitsee sekä mitä haluaa meidän tekevän. Jotta asiakas jaksaisi ja saisi asua mahdollisimman pitkään kotona, Toteutetaan toiminnassa kuntouttavaa  työotetta ja toiminta kykyään pidetään yllä.

Työntekijöiden hyvinvointi

Työntekijöiden hyvinvointi on myös tärkeää. Jotta asiakkaat saisivat hyvää palvelua, on työntekijöiden hyvinvoinnista pidettävä huolta. Olemme kiinnostuneita heidän jaksamisestaan ja työ pyritään pitämään mielekkäänä, heillä on mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, hyvä työterveys ja virkistysmahdollisuudet huomioidaan.

Tunturiruska Oy

Postitusosoite:

Valtatie 36 , 99100 Kittilä

Käyntiosoite:

Valtatie 36, liiketila 4, 99100 Kittilä

 

Hoivapalveluvastaava:

044 973 7462 / Minna Mokko

 

info@tunturiruska.fi